Inschrijving: 

Inschrijvingslink

Het nieuwe dansjaar gaat van start op 8 september.

Wie beschikt over een Uitpas aan kansentarief kan aan verminderd tarief deelnemen aan de danslessen. 

Clubreglement

Dit reglement kan je hier nalezen.

Bij inschrijving verklaar je je akkoord met dit reglement.

Verzekering - wat te doen bij ongeval ? 

Ieder betalend lid van onze club is verzekerd voor sportongevallen, die zich voordoen tijdens de lessen, stages of wedstrijden.

Ook op de reisweg heen en terug(wanneer de kortste weg gebruikt wordt) is men verzekerd.

Onder ongeval wordt verstaan, elke plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer. De verzekeringspolis komt niet tussen in een “ziektetoestand”, vb hyperventilatie, rugpatiënten,…

Hieronder vind je de procedure voor de aangifte van een sportongeval en de terugbetaling van de onkosten:

 

1 • Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (trainer en secretariaat: 0496813871 of danceplanet@telenet.be).

     Het aangifteformulier is verkrijgbaar op het clubsecretariaat of kan hier gedownload worden.

2 • De clubsecretaris meldt het schadegeval met het aangifteformulier aan Danssport Vlaanderen binnen de 8 werkdagen na het ongeval!

     Zowel de clubverantwoordelijke als het slachtoffer (of ouder/voogd) worden verzocht het formulier te ondertekenen.

     Een kopie van deze aangifte kan je best zelf bijhouden in geval van betwisting of in geval van verlies van poststukken.

3 • Ethias(verzekeringsmaatschappij) kent het schadegeval een dossiernummer toe. Het slachtoffer wordt hiervan schriftelijk verwittigd;

     tegelijkertijd krijgt de verantwoordelijke van de club voor de ongevallen een mail dat de aangifte op de federatie is binnengekomen

     met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim.

4 • Samen met het dossiernummer ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een attest van genezing.

5 • Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit;

     de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels.

      Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen

     van aankopen uit de mediatheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar Ethias.

6 • Ethias handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.

     Indien de kosten te hoog oplopen kan ten alle tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden. 

 

Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van twee jaar verstreken is.

Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is, kan een percentage “blijvende invaliditeit” schriftelijk aangevraagd worden.

Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij; deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.

Aarzel niet om ons secretariaat te contacteren bij vragen of problemen!

Kledij

Als danser heb je geen behoefte aan speciale kledij of schoenen.

Gewoon een sportieve outfit en een goede sportschoen (verplicht) is al voldoende om de wekelijkse lessen te volgen.

Wel kan je bij je inschrijving clubkledij met logo bestellen en aankopen.

Mutualiteitsdocument

In je account bij Ledenbeheer vind je het document terug dat je aan je mutualiteit kan bezorgen.

Hier vind je de  instructievideo : "Mutualiteitsdocument afdrukken doe je zo !"

Danssport Vlaanderen

Dance Planet is aangesloten bij Danssport Vlaanderen. Danssport Vlaanderen vzw is de grootste organisatie voor dans in ons land.

Danssport Vlaanderen is een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde unisportfederatie.

Wil je meer informatie over Danssport Vlaanderen, dan kan je terecht op de website http://www.danssportvlaanderen.be/